gener 2010

L’Espanya que hauria pogut ser

Resulta fascinant, observada des d’avui, la figura de don Víctor. L’historiador Josep M. Fradera, un dels que més s’han ocupat de comprendre el paper real d’aquest polític i lletraferit del segle XIX, fa una afirmació que ens cal tenir ben present: «Balaguer era l’únic escriptor de la primera Renaixença de pes específic contrastat que era alhora un liberal decidit.» A més, i com Fradera mateix i d’altres autors han notat, Víctor Balaguer, tot i haver actuat com un defensor clar dels interessos catalans a la capital espanyola, va ser menystingut i agrament criticat per les …  

Categories Articles, Cultura i comunicació, Política