setembre 2010

La veritat sobre el tripartit

Imaginem que som observadors estrangers arribats a Catalunya per entendre una mica de què va això de les eleccions al Parlament. Imaginem que, des del desconeixement, no tenim preferències ni manies. I, posats a imaginar, dediquem-nos a fugir de les opinions (abundants, coloristes i rotundes) i anem als fets. Trio un fet que ha transcendit fa pocs dies, amb menys soroll del que pertocaria. Mentre la conselleria de Medi Ambient, en mans d’ICV, considera que no es pot acceptar l’avaluació ambiental de l’estudi fet pel ministeri de Foment del tram Terrassa-Granollers del quart cinturó, la …  

Categories Articles, Política